Privacyverklaring van Stichting Goodplace Foundation

Wie zijn wij en wat bieden wij aan?

Wij zijn Stichting Goodplace Foundation ("Goodplace"). Wij bieden een online platform waarop gebruikers gemakkelijk, flexibel en overzichtelijk kunnen doneren aan goede doelen (het "Platform").

Je kunt toegang krijgen tot ons Platform via onze App. De App kun je downloaden via onze Website www.goodplace.foundation. Op de Website vind je ook meer information over ons Platform. Het gebruik van het Platform en de Website gezamenlijk: onze Diensten.

Persoonsgegevens en privacyverklaring

Wij verwerken Persoonsgegevens. Onder Persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

In deze privacyverklaring leggen wij uit wat voor Persoonsgegevens wij verzamelen via onze Diensten. Ook leggen wij uit welke rol wij hebben bij de verwerking van jouw Persoonsgegevens, hoe lang wij jouw Persoonsgegevens bewaren en welke rechten jij als betrokkene heeft.

Verwerkings-verantwoordelijke

Wij verwerken jouw persoonsgegevens als zogeheten Verwerkings-verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als je vragen hebt over de verwerking van jouw Persoonsgegevens, kun je altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

Welke Persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij als Verwerkings-verantwoordelijke?

Als je een account aanmaakt op het Platform, verwerken wij de volgende Persoonsgegevens:

(Persoons)gegevens:Doel(en):Rechtsgrondslag:
Accountgegevens E-mailadres, geboortedatum (optioneel), profielfoto (optioneel) en uitgevoerde donaties.We gebruiken deze Persoonsgegevens om:
 • jouw account te registreren en je toegang tot jouw account te geven;
 • en
 • je een overzicht te geven van jouw donaties als onderdeel van onze Diensten.
Wij verwerken deze persoonsgegevens om onze overeenkomst met jou uit te voeren.
Betalings- en belastinggegevens Jouw naam, e-mailadres, factuurgegevens en bankgegevens (rekeningnummer, IBAN en BIC-code).We gebruiken deze Persoonsgegevens om:
 • jouw betaling te verwerken en administeren;
 • en
 • in onze financiele administratie op te nemen om te voldoen aan (fiscale) wet- en regelgeving.
We verwerken deze Persoonsgegevens om onze overeenkomst met jou uit te voeren ten aanzien van jouw donatie(s). Ook zijn wij wettelijk verplicht om (een deel van) deze gegevens te verwerken voor de belastingdienst en met de belastingdienst te delen.

Als je doneert aan een goed doel via het Platform, verwerken wij de volgende Persoonsgegevens:

(Persoons)gegevens:Doel(en):Rechtsgrondslag:
Gebruiksgegevens: Informatie over hoe onze Website/App wordt geopend en gebruikt, zoals jouw IP-adres, wanneer en hoelang je de Website/App bezoekt, welke pagina's je op de Website/App bezoekt, op welke links je klikt en technische informatie (bijv. type browser en besturingssysteem).We verzamelen deze (Persoons)gegevens met behulp van cookies en/of vergelijkbare technieken. Onze Cookieverklaring  beschrijft de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt en de principes die ten grondslag liggen aan de verwerking van deze gegevens.We verwerken deze(Persoons)gegevens omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben, namelijk om het Platform te analyseren en te verbeteren, of omdat je ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

Als je onze sociale media-pagina’s bezoekt, verwerken wij de volgende Persoonsgegevens:

Via onze sociale media pagina's: Gegevens van bezoekers die een reactie achterlaten of iets posten op onze sociale media-pagina's, inclusief de Persoonsgegevens in deze reacties en/of posts.Wij gebruiken deze Persoonsgegevens om: contact op te nemen met de bezoekers als reactie op hun post en/of opmerking via onze social media-pagina's; en de feedback die op onze sociale media-pagina's wordt achtergelaten te verwerken.Wij verwerken deze Persoonsgegevens omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben, namelijk om contact met je op te nemen, je te helpen op basis van jouw opmerking of vraag en om onze Diensten te verbeteren naar aanleiding van vragen en feedback die we ontvangen. Daarnaast is deze informatie vrijwillig door de betrokkene openbaar gemaakt. Onze sociale media-pagina's worden ook door het sociale media platform zelf beheerd. Raadpleeg de privacyverklaring van het platform zelf om meer informatie te krijgen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door het platform.

Als je contact met ons opneemt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Contactgegevens: Jouw naam, e-mailadres en de inhoud van de correspondentie. Nieuwsbriefgegevens: Naam, e-mailadres.Wij gebruiken deze Persoonsgegevens om:
 • jouw vragen te beantwoorden en/of eventuele klachten te behandelen;
 • je te ondersteunen bij het gebruik van onze Diensten;
 • en
 • onze Diensten te verbeteren naar aanleiding van jouw vragen en feedback.
Wij gebruiken deze Persoonsgegevens om: je onze nieuwsbrief te sturen; en je op de hoogte te houden van al onze (toekomstige) Diensten via e-mail, SMS en push-notificaties.
Wij verwerken deze Persoonsgegevens omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben, namelijk om contact met je op te nemen, je te helpen op basis van jouw opmerking of vraag en om onze Diensten te verbeteren naar aanleiding van vragen en feedback die we ontvangen. Wij verwerken Persoonsgegevens indien je ons daarvoor toestemming hebt gegeven (door je aan te melden voor deze nieuwbrieven via onze Website of App). Wij mogen onze gebruikers nieuwbrieven sturen omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. In elke nieuwsbrief staat een link waarmee je je kunt uitschrijven voor dergelijke nieuwbrieven.

Verplichte informatie

Wanneer je gebruik maakt van onze Diensten, kan het wettelijk of contractueel vereist zijn dat je ons bepaalde Persoonsgegevens verstrekt, zoals aangegeven met een (*). Zo hebben wij bijvoorbeeld je e-mailadres nodig hebben om je account te registeren. Wanneer je ons dergelijke informatie niet verstrekt, betekent dit gewoonlijk dat wij je bepaalde Diensten niet kunnen verlenen of een deel van onze overeenkomst met jou niet kunnen uitvoeren.

Hoe lang bewaren wij de Persoonsgegevens?

Wij zullen geen Persoonsgegevens verwerken of opslaan die wij niet nodig hebben. Wij bewaren Persoonsgegevens zo lang als wij deze nodig hebben voor bovengenoemde doeleinden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn de Persoonsgegevens langer te bewaren. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Accountgegevens | Jouw accountgegevens worden bewaard zolang jouw account is geactiveerd en worden binnen zes (6) maanden na het deactiveren van jouw account verwijderd (tenzij hieronder anders vermeld). Als jij jouw account 24 maanden niet hebt gebruikt, zullen we deze automatisch verwijderen nadat we jou een reminder hebben gestuurd.
 • Nieuwsbrieven | Wij bewaren de Persoonsgegevens die worden gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven totdat je zich afmeldt voor onze nieuwsbrief.
 • Persoonlijke gegevens in onze correspondentie | Deze gegevens worden bewaard zolang als nodig is om jouw bericht/vraag/klacht te behandelen.
 • Persoonsgegevens in onze administratie voor de (belasting)autoriteiten | Deze gegevens worden zeven (7) jaar bewaard, tenzij wij wettelijk verplicht zijn de gegevens langer te bewaren.

Na het verstrijken van de voornoemde bewaartermijn(en) kunnen wij bepaalde Persoonsgegevens verwerken en bewaren om te voldoen aan wettelijke bewaarplichten en/of voor onderzoek naar fraude/misbruik of ter onderbouwing van een (rechts)vordering. In dergelijke gevallen zullen wij de Persoonsgegevens afzonderlijk bewaren en deze Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de voornoemde doeleinden.

Delen wij jouw Persoonsgegevens met anderen?

Verwerkers

Wij maken gebruik van derden die ons ondersteunen bij het verlenen van onze Diensten (Verwerkers). In dit kader verwerken deze Verwerkers Persoonsgegevens namens ons. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld Verwerkers voor het bouwen en onderhouden van onze Website en App, het versturen van push-notificaties en updates per e-mail/SMS (Notificare), het hosten van onze data en het analyseren van het gebruik van onze Website/App (Firebase). Deze Verwerkers mogen de door ons verzamelde en aan hen verstrekte Persoonsgegevens alleen verwerken in het kader van onze instructies aan hen en in geen geval voor andere doeleinden. Wij sluiten met al deze Verwerkers een verwerkersovereenkomst.

Verwerkingsverantwoordelijken

Wij kunnen jouw Persoonsgegevens in de volgende gevallen ook delen met andere Verwerkingsverantwoordelijken:

 • Betaaldienstverleners: betalingen voor donaties worden verwerkt door Mollie en de specifieke betaaldienstverlener die u kiest, zoals Visa, MasterCard, PayPal, IDEAL of Apple Pay.
 • Belastingdienst: Wij zijn wettelijk verplicht om (een deel van) jouw Persoonsgegevens op te nemen in onze financiële administratie, die mogelijk gedeeld moet worden met de belastingdienst. De belastingdienst zal deze Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met haar eigen privacybeleid.

Afgezien van het bovenstaande zullen wij jouw Persoonsgegevens niet met derden delen, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Export van Persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Wij kunnen Persoonsgegevens doorgeven aan partijen buiten de Europese Unie, indien een van de bovengenoemde Verwerkers of Verwerkingsverantwoordelijken (of hun sub-Verwerkers) is gevestigd buiten de Europese Unie. De Persoonsgegevens zullen alleen worden doorgegeven aan landen en/of partijen die een passend beschermingsniveau bieden in overeenstemming met de Europese normen. Je kunt contact met ons opnemen als je meer informatie of een kopie van de waarborgen die wij in dit kader treffen (waar nodig) wenst te ontvangen.

Websites van derden

Je kunt reclame of andere (hyper)links in/op onze App/Website aantreffen die verwijzen naar websites, producten en diensten van partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers of andere derden. Wij hebben geen controle over de inhoud of de links die op deze websites verschijnen en wij zijn niet verantwoordelijk voor het beleid dat gehanteerd wordt door websites waarnaar op onze App/Website wordt verwezen of die verwijzen naar onze App/Website. Bovendien kunnen deze websites, producten en diensten, met inbegrip van hun inhoud en links, voortdurend veranderen. Deze websites, producten en diensten kunnen hun eigen privacyverklaringen, gebruikersvoorwaarden en klantenservicebeleid hebben. Het browsen en uitvoeren van acties op elke andere website, inclusief websites waarnaar op onze App/Website wordt verwezen of die verwijzen naar onze App/Website, zijn onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van die website.

Wijzigingen van de privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan onze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. De nieuwe Privacyverklaring zal onmiddellijk van kracht worden na publicatie op onze Website. Indien we onze Privacyverklaring aanzienlijk wijzigen, zullen we dit op onze Website vermelden samen met de gewijzigde Privacyverklaring.

Uw rechten als betrokkene en onze contactgegevens

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit als je van mening bent dat we jouw Persoonsgegevens niet verwerken in overeenstemming met de AVG. In Nederland is de toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit:

De Autoriteit Persoonsgegevens https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Stichting Goodplace Foundation

Prinses Margrietplantsoen 33
2595AM ‘s-Gravenhage
Nederland

E: team@goodplace.foundation
W: https://goodplace.foundation
Kamer van Koophandel: 82244154

;